مقالات دریافتی؛ نکاتی چند پیرامون بیعت و تجدید عهد

۱,۱۳۲

  هوالحی الذی لا یموت  

دوست در خانه بی حجاب نشست

عَیّنوالحافظین ، عِند الباب

بی ادب بر بساط پای منه

” عشق ” خود چیست؟ سر بسر ” آداب”

بهر مهمانیش مهیا ساز

از دل و دیده ات کباب و شراب

عشق معنی شناس پیدا کُن

بعد از آن این حدیث را دریاب

که جهان صورت است و معنی یار

لیس فی الدار غیره دیار

با عرض ادب و ارادت و درودها خدمت همه عزیزان و سروران خصوصا عزیزانی که در این مجموعه پرتلاش حقیقت طلب ( اینفو صوفی ) با تلاش بی وقفه ی خود صدای دادخواهی و ظلم ستیزی انسانهای حقیقت جو را به گوش و سمع همگان میرسانند و سپاس ویژه از همه ی عزیزان و مریدان و ارادتمندان و دوستداران مولای نازنین و غریبمان که آنچه ماههاست در دل پر خونشان داشتند را در طَبَق نیاز گذاشته و با کشکول گدایی خویش از درگاه اربابشان طلب پیروزی و نصرت درین حق خواهی را دارند.

۱. تشرف و تجدید عهد

سخنی با بعضی دوستان و یا بهتر بگویم بعضی اندیشه ها دارم، اول اینکه از قدیم الایام طبق روش و سیره ی فقرای حقه و صوفیه الهی قضیه تشرف به فقر یک امر کاملا خصوصی و محترم و مقدس و در عین حال شخصی بوده و درویشان همیشه درین موارد رعایت حال دیگران را نموده و حتی در مورد آن سوال هم نمیپرسیدند و همچنین در تجدید بیعت نیز چون تمدید تشرف میباشد نیز همین حرمت را قائل شده و سوال نمی پرسیدند.

و در واقع طبق آیه و نص صریح کلام خداوند که لا اکراه فی الدین این رفتار نیک را در کارنامه خویش داشتند و درین زمانها نیز اهل سلوک واقعی بر این مهم توجه خاص دارند.

اینکه بعنوان یک سنت و بدعت زشت چند ماهی است که در بین درویشان رواج پیدا نموده و در دیدار و گفتگوها از دیگران درین باب پرسش میشود خود دلیلی واضح و مبرهن بر آن مطلب است که شخص سوال کننده خود نیز با عدم شناخت، سرسپرده و تجدید عهد نموده است زیرا اگر دست ارادت و سر مریدی به بزرگی داده و سپرده باشد میداند که آن بزرگوار در مقام شاه قرار داشته و هرچه بر رعیت بگذرد از لطف و عنایت همان شاه میباشد.

رجوع میکنیم به واقعه ای که حضرت آقای نورعلیشاه اول در ملاقات با یکی از فقهای بزرگ آن زمان که از حضرتشان پرسیدند که شما این شاهی را از کجا آورده اید؟ و معظم له پاسخ فرمودند: که شاه بودن من یعنی که من مسلط بر نفس خویش و نفوس جمله ی خلایق میباشم.

حال باید به دلواپسانی که نگران بیعت یا عدم بیعت دیگران هستند عرض کرد که اگر با مولای عزیزی بیعت و یا تجدید بیعت کرده اید که در زمره ی همین شاه میباشند پس چرا خویش را آزرده و دل سیه میکنید؟

او خود میداند که حالِ توبه و بازگشت و البته توبه ای که با شناخت و واقعی باشد را به که عنایت کند، به یاد داشته باشیم که عیب دگران بر ما نخواهند نوشت، تلاشی که برای تجسس و فخر فروشی حاصل از توهم به دیگران اگر صرف خود شناسی و عمل به دستورات باشد هزاران برابر مهر و محبت و وفا خواهد داشت نه اینکه در راه سرک کشیدن در اعتقاد و ایمان هم نوع باشد.

عهد الهی یا بیعت یک معامله ی دو طرفه است که فسخ آن نیز باید دو طرفه باشد پس شمایی که معامله کردید بگذارید دو طرف قرارداد برای خود معامله کنند و در معامله دیگران دخالت نکنید.

۲. حرکت خودجوش و زیبای دادخواهی

و اما در مورد حرکت خودجوش و زیبای دادخواهی، همانطور که یکی از عزیزان در پیام ارسالی خویش به نقل از قرآن و فرمایش حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء مرقوم کرده بود که خداوند کارهای خیر خود را بدست مومنین انجام خواهد داد، این انرژی و حال زیبا را میتوان درین حرکت زیبا لمس و حس کرد که چگونه در سراسر جهان بدون هیچ جبر و زوری تعدادی دلشکسته ی فقیر و ارادتمند حضرتشان دادِ حق خواهی سرداده و از اشخاصی که خویش را نماینده میلیونها نفر اعم از درویش و غیر درویش و چهره های علمی و فرهنگی میدانند تقاضای پاسخگویی در مورد عملکردشان را دارند.

با وجود فرمایشات حضرت ایشان و اشاره ی مستقیم و غیر مستقیم در باب سوء قصد به جان مبارک ایشان باز هم آبرو و اسم و رسم تعدادی با عملکرد بسیار بد و ناپسند برای عده ای مهمتر از آنست که در طول حصر و آن زمانهای شوم چه بر سر مولای عزیزمان آمده است!

به طرفداری از اشخاصی که بر سر سفره و خوانِ الهی حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه کسب عزت و احترام نمودند و ایشان به این تعداد اندک آبرویی داد قد علم میکنید؛ ولی آنچه که درین مدت بر مولایتان گذشت برایتان هضم شده و عادی و متعارف است؟

ارزش و احترام دیگران که مسبب اینهمه عذاب و ناراحتی برای صاحب هستی و مریدانش میباشند از وجود نازنین قطب عالم امکان بالاتر و برترست؟

بقول معروف:

کبوتر با کبوتر باز با باز

کند همجنس با همجنس پرواز

 شما در پِی ناقص باشید و با آنها که چون یاران واقعی انبیاء و اولیاء به دنبال مراد خویش بودند و در برابر ظلم و جنایت نسبت به مربی الهی خویش سکوت نکردند به دادخواهی خود ادامه میدهند کاری نداشته باشید و چون جمعیتشان و اندیشه شان و هدفشان خداست و یدالله مع الجماعه به نصرت و پیروزی ای که خداوند وعده داده خواهند رسید و بسیار بسیار نزدیک است.

شرمسار باد آنکه عهدی بست و بر آن نپایید و عهد و پیمان خویش را به جیفه ی دنیا و دنیاپرستان به اندک بهایی فروخت…

٣. اشاره به فرمایشات دکتر نورعلی تابنده

در پایان بعنوان یک ارادتمند و دوستدار به یاد می آورم یکی از فرمایشات مولاناالمعظم حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفدا را که فرمودند: هرکس که دهانش به توهین نسبت به جناب آقای جذبی آلوده گردد در درویشی خلل دارد به آن عزیزانی که با وجود نازنین ایشان بیعت کرده اند برادرانه عرض میکنم توهین در رفتارهایتان و در ادبیات محاوره ای تان و در طرز نگاهتان به دیگران خصوصا اعضاء کمپین دادخواهی خیلی بیشتر از آنچه حضرت ایشان فرمودند مشاهده و لمس میشود.

حال که با جناب آقای حاج مهندس سید علیرضا جذبی ثابت علیشاه سلمه الله تجدید عهد نموده اید به دشواریِ رفتارتان توجه نمایید زیرا که باید ثابت قدم باشید نه هر لحظه به این سو و آن سو.

در پایان بعنوان ضعیفترین مخلوق از همه ی دوستان و عزیزان و مریدان این سلسله الهی طلب عفو داشته اگر جسارتی شد با دل پاکتان حقیر را بخشیده،  امید که بزودی زود همه با هم و در تحت پرچم فقر و عرفان و تصوف با مهر و دوستی و بدور از ظلم و مماشات با ظالم در مجالس فقری و باغهای بهشت در دنیا بنشینیم و برای همه ی مخلوقات نیکی و سلامتی مسئلت نماییم.

خاک پایتان دریوزه

اینفوصوفی افتخار آن را دارد تا با هماهنگی و بنا به درخواست و با موافقت نگارنده ، مطالب، اسناد، شواهد و مقالاتی که برای ما ارسال می شود را منتشر نماید.

منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات همراهان و یاران گرامی هستیم.

مقاله ای که از نظر گذشت یکی از مقالات دریافت شده از مخاطبان محترم اینفوصوفی است که برای بخش تماس با ما ارسال شده است.

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.