گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

۱,۲۰۰

برنامه چشم انداز این هفته تلویزیون اندیشه میزبان دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده و فشارهای وارده بر ایشان و طریقت گنابادی بود.

در این برنامه آقای مهدی آقازمانی نظر آقایان حمید قره گُزلو فعال حقوق بشر و نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و افشین ساجدی تحلیلگر و حقوقدان را پیرامون دشمنی های حکومت علیه طریقت گنابادی و بویژه شخص دکتر نورعلی تابنده جویا شد.

این برنامه روز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ از تلویزیون اندیشه پخش و مورد استفاده عموم قرار گرفت.