آغاز مرحلهٔ سوم کمپین دادخواهی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده

۷۱۵
بدینوسیله اعلام می گردد که کمپین دادخواهی دکتر تابنده با پشتکار و جدیت حامیان این مطالبه وارد سومین مرحله از فعالیتهای خود شده است. اقداماتی که در مرحله سوم کمپین دادخواهی به پیشنهاد حامیان کمپین به آن پرداخته خواهد شد در این ویدئو تشریح گردیده است.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

🔗 برای مشاهده لینک سایت در اینجا : کلیک کنید 📽 https://youtu.be/bIcOyd33ld8 بدینوسیله اعلام می گردد که کمپین دادخواهی دکتر تابنده با پشتکار و جدیت حامیان این مطالبه وارد سومین مرحله از فعالیتهای خود شده است. اقداماتی که در مرحله سوم کمپین دادخواهی به پیشنهاد حامیان کمپین به آن پرداخته خواهد شد در این ویدئو تشریح گردیده است. #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمیته_حقیقت_یاب #کمپین_دادخواهی #مجذوبعلیشاه #دادخواهی ✏️ @contactinfosufi 🔷@info.sufi

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi) le