بازنشر؛ «مستند دکتر نور على تابنده»

۵۱۸

مستند پیشرو با همکاری اعضا کمیته حقیقت‌یاب تهیه، تدارک و‌ تنظیم شده‌است و برای آشنایی عموم ایرانیان، ایران‌دوستان و پارسی‌زبانان و پیروان و سالکان مکتب عرفان و تصوف در اقصی دنیا نسبت به ابعاد شخصیت ملی و فراملی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب بزرگترین طریقت صوفیانه در ایران در اختیار ارادتمندان، علاقه‌مندان و پیروان مکتب تصوف و عرفان ایران قرار می‌گیرد.

<

 

Voir cette publication sur Instagram

 

مستند پیشرو با همکاری اعضا کمیته حقیقت‌یاب تهیه، تدارک و‌ تنظیم شده‌است و برای آشنایی عموم ایرانیان، ایران‌دوستان و پارسی‌زبانان و پیروان و سالکان مکتب عرفان و تصوف در اقصی دنیا نسبت به ابعاد شخصیت ملی و فراملی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب بزرگترین طریقت صوفیانه در ایران در اختیار ارادتمندان، علاقه‌مندان و پیروان مکتب تصوف و عرفان ایران قرار می‌گیرد. #مجذوبعلیشاه #دکتر_نورعلی_تابنده #مستند #مستند_دکتر_نورعلی_تابنده #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #کمیته_حقیقت‌یاب #حصر_خانگی #گلستان_هفتم #درویش_گنابادی #دراویش_گنابادی #درویشان_گنابادی #سلسله_نعمت_اللهی_سلطانعلیشاهی_گنابادی #سلسله_گنابادی #طریقت_گنابادی #تصوف #عرفان #عرفان_ایران

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le