بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در خصوص گروگانگیری پیکر زندانی مقتول بهنام محجوبی توسط مقامات نظام جمهوری اسلامی

۴۲۲

برابر گزارشهای واصله ماموران امنیتی نظام حاکم بر ایران از تحویل پیکر بیجان جوانمرد آزاده بهنام محجوبی که در بهداری زندان اوین و در اثر مسومیت دارویی کشته شده است به خانواده اش خودداری کرده و تحویل پیکر را مشروط به تعهد خانواده به دفن شبانه فرزندشان کرده اند.

از سوی دیگر نظر به اینکه درگذشت آقای بهنام بهنام محجوبی در اثر مسمویت دارویی در بهداری زندان اوین، جایی که دسترسی به دارو جز از طریق پزشکان زندان میسر نیست بسیار مشکوک می باشد، لذا خانواده بهنام محجوبی برابر حقوق قانونی خود خواستار کالبد شکافی و گزارش رسمی پزشکی قانونی در این رابطه شده اند.

یادآور می شود برابر آیین نامه سازمان پزشکی قانونی ، موارد مرگ به شرح ذیل قانوناْ می بایست به پزشکی قانونی ارجاع گردد:
مرگ به دنبال اقدام به خودکشی
مرگ به دنبال مسمومیت
مرگ در زندان یا بازداشتگاه
مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی
مرگ های ناگهانی، غیرمنتظره و غیر قابل توجیه
هر مرگی که شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد
هر نوع مرگ مشکوک و مرگ با علل ناشناخته

بنابراین انتظار می رود مسئولان زندان اوین و نیز بیمارستان لقمان با تمکین در برابر قانون و آئین نامه های مربوطه پیکر آقای بهنام محجوبی را به پزشکی قانونی تحویل دهند.

در این خصوص «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن حمایت کامل از درخواست قانونی و بر حق و خانواده آقای بهنام محجوبی برای کالبدشکافی و انتشار گزارش رسمی در خصوص دلایل مرگ غیر منتظره این جوان سی وسه ساله، خاطرنشان می سازد که برگزاری مراسم خاکسپاری حقی است به قدمت تاریخ بشریت که توسط هیچ شخص یا مرجعی قابل سلب نیست.

براین اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از تمامی شهروندان آزاده، فعالان حقوق بشر و بویژه هم مسلکان این جوانمرد آزاده دعوت می کند تا ضمن اعلام حمایت از خواست قانونی خانواده بهنام محجوبی برای کالبد شکافی و اعلام دقیق زمان و دلیل مرگ بهنام محجوبی، خانواده این جوانمرد ستمستیز را تنها نگذاشته و با عزیمت به شهر کرمان زادگاه این جوان کشته شده، ضمن کمک به برگزاری باشکوه مراسم خاکسپاری، از یک سو موجبات آرامش خاطر برای خانواده آن عزیز از دست رفته را فراهم ساخته و از سوی دیگر حق برگزاری مراسم خاکسپاری به دلخواه بازماندگان را برای همیشه تضمین نمایند.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۳ اسفند ۱۳۹۹