اعلامیۀ آغاز هفته طرح پرسش از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری جناب آقای دکتر غلامرضا هرسینی

۳۸۶

اعلامیه

آغاز هفته طرح پرسش از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری جناب آقای دکتر غلامرضا هرسینی

به استحضار حامیان کمپین دادخواهی می رساند، هفته پیشِ رو را به طرح پرسشهای حقوقی – قضایی از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری جناب آقای دکتر غلامرضا هرسینی اختصاص خواهیم داد.

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده چنانچه مایلند می توانند همچنان پرسشها، ابهامات و موارد نامفهوم پیرامون پرونده های حقوقی-قضایی از عملکرد عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری – جناب آقای دکتر غلامرضا هرسینی – را ارسال نمایند تا با بررسی های لازم در ویدئوهای جمع بندی سوالات از ایشان مطرح گردد.

ارسال پرسشها و موارد مبهم و ناروشن می تواند به صورت فایل نوشتاری، صوتی و یا تصویری باشد.

اعضاء حقوقدان کمیته حقیقت یاب اکنون با جمع آوری مجموعه ای از سؤالات حقوقی – قضایی مطرح شده از جناب آقای هرسینی، در روزهای آتی گزارشات خود را رسماً به سمع و نظر حامیان و مخاطبان کمپین دادخواهی دکتر تابنده خواهند رساند.

چهارشنبه هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و نه خورشیدی

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده