قسمت اول «در جستجوی حقیقت»: بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده

۳۲۷
دکتر نورعلی تابنده هشت ماه پیش در حالی که دو سال در «حبس خانگی» با محدودیتهای فراوانی پس از واقعه «گلستان هفتم» به سر می برد، به صورتی بسیار «مشکوک و ناگهانی» درگذشت، که تا امروز دوستداران و پیروان این شخصیت حقوقی – اجتماعی – سیاسی – ملی و فراجناحی که در ۲۳ سال آخر عمر خود نیز، مسئولیت رهبری میلیونها درویش گنابادی را بر عهده داشت، از علت ارائه شده «درگذشت وی»، به هیچ عنوان قانع نشده و به دنبال یافتن حقیقت و دستهای پشت پرده این ماجرا می باشند. از همین رو دوستداران و پیروان دکتر نورعلی تابنده بیش از دو هفته است که کمپینی با نام «کمپین دادخواهی دکتر تابنده» به منظور کشف حقایق پشت پرده و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» این شخصیت ملی و فراجناحی به راه انداخته اند. «در جستجوی حقیقت» برنامه ای است که شبکه جهانی «در تی وی» برای کارشناسان «کمیته حقیقت یاب» کمپین دادخواهی دکتر تابنده راه اندازی کرده تا در طی جلساتی متعدد به واکاوی آنچه بر دکتر نورعلی تابنده در دو سال آخر که در «حبس خانگی» به سر می بردند، گذشت، بپردازند و نقش کسانی که خود را «نماینده افتخاری» آقای تابنده می نامیدند را در آنچه بر وی گذشت، مورد بررسی قرار دهند.