کمپین فحاشی و تهمت در برابر کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۹۳۹

چندی پیش و در راستای آغاز به کار کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده پیامهای متعددی از سوی جمعی از هواداران و حامیان آقایان نمایندگان اربعه به دست ما رسید تا ما را از ادامه مسیر جهت دستیابی به اهداف کمپین دادخواهی دکتر تابنده برحذر دارند.

این افراد وقتی دریافتند که این اقدام یک مطالبه عمومی است تلاش کردند تا با زبان تهدید اعضا و حامیان کمپین را از ادامه مسیر منصرف سازند.

در زیر تنها به یک مورد از هزاران پیام دریافتی تهدید، توهین ، فحاشی اشاره می کنیم که از سوی شخصی بنام حسین جمالی برای بخش تماس – اینفوصوفی در تلگرام ارسال گردیده است.

حال این روزها شاهد موجی از فحاشی، تهمت ، تحقیر و ناسزاگویی از سوی جمعی از هواداران و حامیان جنابان آقایان نماینده اربعه افتخاری در فضای سایبری و شبکه های اجتماعی علیه اعضا و حامیان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده هستیم که به دلیل استفاده از واژگان نامناسب از انتشار آنها عذر می طلبیم، نگاهی گذرا در شبکه های اجتماعی کافی است تا مخاطبان خود قضاوت کنند.

لازم است یادآور شویم که در طول این مدت که ما فریاد حقیقت طلبی و حقیقت جویی سر می دادیم تا به حال کم فحش و‌ ناسزا نشنیده ایم.

حالا شما هم به نام طرفداری از آقای کاشانی ما را فحشباران بفرمایید. اشکالی ندارد.

اما دونکته را باید مورد توجه قرار داد:

اول- فحش و‌دشنام و‌ناسزا و تهدید، مردم را از طرح سئوالهایشان و ارسال پرسشهایشان برای کمپین باز نمیدارد.

دوم- علاوه بر سئوالهایی که مردم درباره بازه زمانی دیماه ۱۳۹۶ تا دیماه ۱۳۹۸ خطاب به نمایندگان اربعه و تیم پزشکی مطرح میکردند، سئوالهای تازه ای در رابطه با کمپین دادخواهی خطاب به آقای کاشانی ارائه خواهند داد که چرا و به چه دلیل عده ای به هواخواهی از ایشان دیگران را که با کمال ادب فقط سئوال میکنند، مورد تهدید به فحاشی قرار میدهند و چرا آقای کاشانی از عمل سوء این جماعت فحاش ابراز انزجار نمیکنند. در حالیکه ایشان ید طولانی در برائت نامه نویسی و طومار نویسی با محتوای برائت جویی برادر علیه برادر (درویش علیه درویش) در کارنامه خود دارند؟!

پاسخگو باشید.