برگزاری اجلاس پیروان ادیان و مکاتب اعتقادی در ایران در واشنگتن

۷۸۶

روز پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ «اجلاس پیروان ادیان و مکاتب اعتقادی در ایران» در شهر واشنگتن آمریکا با تمرکز بر نقض مستمر و گسترده حقوق پیروان مکاتب مختلف در ایران توسط نظام حاکم، برگزار شد.

در این کنفرانس که به همت دانشگاه هاروارد برگزار شده بود، حمید قره گزلو نماینده «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» نیز سخنرانی کرد و به پرسشهای حاضران پیرامون مکانیسم آپارتاید مذهبی در ایران پاسخ داد.

در انتهای این نشست نماینده «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به دعوت رسانه های مختلف در مصاحبه های متعدد رادیویی و تلویزیونی شرکت کرد.

مشروح گزارش این نشست متعاقبا به اطلاع مخاطبان عزیز خواهد رسید.