تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه زمر از قرآن مجید

۹۸۰

تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش

سوره مبارکه زمر

۹ تیر ۱۳۹۸

🎧 https://t.me/andishkadesama/16