«سوره جمعه»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۶۵۹

آیاتی از سوره مبارکه جمعه

گفتاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۲٣ آبان ١٣٩٨