درخواست رسیدگی به پرونده قتل عمد جاویدنام بهنام محجوبی

۸۷۷

در این فایل تصویری آقای ساجدی خواستار پاسخگویی قوه قضاییه پیرامون قتل بهنام محجوبی در زندان شده‌اند و در ادامه درخواست رسیدگی به اتهام خودکشی در مورد وی را مطرح نموده‌اند

با قتل نابهنگام بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی در شرایطی که به وی وعده آزادی از زندان داده شده بود مقامات مسئول قوه قضاییه ادعایی کذب را مبنی بر خودکشی نامبرده مطرح نموده تا بتوانند دلیل مرگ را مسمومیت دارویی اعلام کنند.

این حقوقدان در پایان پیشنهاد کردند که روز ۲۴ بهمن یعنی روز قتل بهنام بعنوان «روز زندانیان مقتول در زندانهای ایران» نامگذاری گردد.