اما و اگرها پیرامون کنفرانس چهار روزه ای با عنوان مجعول «تنوع و همگونگی در تشیع فراملیتی»

۱,۰۱۱

در حالیکه در حکومت جمهوری اعدامی اصیل ترین جریان تشیع یعنی پیروان طرایق صوفیانه بشدت سرکوب می شوند ، برنامه ریزان و طراحان توطئه علیه صوفیان بشدت در صدد تبلیغ برای کنفرانسی برآمده اند که نتایج حاصل از برگزاری چنین سمپوزیوم هایی چیزی جز فعال کردن لابی های فعال جمهوری اعدامی در کشورهای غربی نخواهد داشت.

نکته جالب توجه آن که با کنار رفتن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا و روی کار آمدن جو بایدن ، لابی های جمهوری اعدامی در کابینه جدید بشدت فعال شده و از آثار سوء فعالیت چنین جریانهای مرموز و مشکوکی بسط و توسعه تفکر خطرناک شیعه گستری در جوامع غربی است.

در کمال ناباوری می بینیم پایگاه های وابسته به جریانهای رادیکال درون حکومت جمهوری اعدامی که روزانه مقالات بیشماری در نفی اصیل ترین جریان تشیع در ایران یعنی صوفیه می نویسند چگونه برای برگزاری چنین نشست هایی دست به قلم شده و تبلیغات گسترده راه می اندازند.

در همین رابطه توجه شما را به انتشار تبلیغ سمپوزیومی دعوت می کنیم که تنها خروجی آن بسط و گسترش تفکر خطرناک تشیع حکومتی از نوع حکومت جمهوری اعدامی – آخوندی در ایران است.

پایگاه تحلیلی – خبری اینفوصوفی 

مفاز نیوز پایگاه وابسته به مؤسسه فرق و ادیان  زاهدان در اینباره می نویسد : 

برگزاری کنفرانس چهارروزه درباره تشیع و ماهیت حضور شیعیان در سراسر جهان

از پنجم تا هشتم آوریل (از ۱۶ فروردین) کنفرانس مهم چهار روزه‌ای در دانشگاه هاروارد درباره ماهیت حضور شیعیان در سراسر جهان با عنوان سمپوزیومی در باب تنوع و همگونگی در تشیع فراملیتی برگزار می‌شود.

این کنفرانس شامل چهار نشست تخصصی است و بیش از ۲۰ دانشمند دانشگاهی (شیعی و غیر شیعی) در آن سخنرانی خواهند کرد.
دکتر سیدحسین نصر نیز سخنران ویژه این کنفرانس است.
علاوه بر شخصیت های دانشگاهی، برخی چهره‌های مذهبی و نیز فعالان مدنی شیعی نیز سخنرانی‌ خواهند کرد.