اظهار علاقه آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی به ملاقات با علاقه مندان به دیدار ایشان

۲,۵۰۰
در آخرین بیانات صوتی و تصویری، آقای دکتر نورعلی تابنده از تمایل خود به ملاقات با کسانی که به دیدار ایشان می روند خبر می دهند.

در ضمن این سخنان بسیار کوتاه، جناب دکتر نورعلی تابنده  از وجود توطئه های قدیمی نسبت به جان اقطاب سلسله گنابادی پرده برمی دارند و یاداور می شوند که طرحهای شومی برای سوء قصد نسبت به جان جناب نورعلی شاه جد امجد و حضرت آقای صالح علیشاه پدر بزرگوار ایشان وجود داشته است.
 این فایل صوتی و تصویری بسیار مهم علی رغم بریدگیهای بسیار، یک سند ارزشمند تاریخی در حیات سلسله گنابادیه به شمار می رود.