قسمت اول؛ بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۳۱۷

بررسی محتوای بیانیه نمایندگان خمسه افتخاری در دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

سه و ماه نیم پس از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده بیانیه ای با امضاء نمایندگان خمسه افتخاری که خود را منتسب به سلسله گنابادی می نمایند، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ منتشر شد.

در این گفتار در نظر داریم به بررسی محتوای این بیانیه بپردازیم.

از محتوای این بیانیه می توان به میزان ضدیت و دشمنی این نمایندگان با فعالان حقوق بشر به ویژه دکتر سیدمصطفی آزمایش مدیرمسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر که در آن ایّام به و یژه ، به جدّ می کوشید تا جامعه جهانی را نسبت به عواقب خطرناک حصر خانگی پیر و ملجأ دراویش گنابادی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در ایران آگاه کند، پی برد.

دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه قطب دراویش گنابادی در آن ایام و درست ۱۵ روز بعد از آغاز حصر خانگی و وقایع گلستان هفتم در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در یک سخنرانی به صراحت از حصر خانگی خود در یک فایل صوتی-تصویری پرده برداشت و گفت «من بیرون نمی توانم بروم اما در منزل خود آزادم.»

وی در این سخنرانی همچنین گفت: «پزشکان به من گفته اند هیچ مشکل سلامتی ندارم و عمر طولانی خواهم داشت.»

به این ترتیب دکتر نورعلی تابنده آشکارا بیان داشت “مسئولیت هرگونه اتفاقی که برای ایشان در دوران حبس خانگی پیش بیاید متوجه کسانی است که حصر خانگی ایشان را رقم زده اند!”

در بیانیه نمایندگان خمسه که سه ماه پس از اظهارات صریح دکتر نورعلی تابنده مبنی بر حصر خانگی ایشان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ منتشر شده، این نمایندگان می کوشند تا حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده را انکار کنند و اشخاصی نظیر دکتر سیدمصطفی آزمایش را که تلاش می کنند تا مقدمات آزادی دکتر نورعلی تابنده را فراهم آورند آماج حملات کلامی، تهمت و برچسب زنی نمایند.

در این گفتار همچنین به جعل امضاء و انتشار بیانیه منتسب به دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه افتخاری خواهیم پرداخت.

.