اقرارنامه‌های سفید امضا علیه مجذوبان‌نور

۲,۱۰۷
#دادگاه_انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت شده در جریان حادثه #گلستان_هفتم، #اقرارنامه‌ هایی را ارائه کرده که در آنها شخص محاکمه‌شونده مطالبی را علیه مدیران و خبرنگاران #مجذوبان_نور نوشته و امضا کرده است.
درویشان این اقرارنامه‌ها را جعلی خوانده‌اند و خبر از امضای اجباری کاغذهای سفیدی داده‌اند که در دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران با دسیسه و فریب از آنان گرفته شده است.
درویشان محاکمه شده به خبرنگار درویش‌پرس گفته‌اند دادسرای امنیت و زندان تهران بزرگ به بهانه تفهیم اتهام از آنان امضا گرفته بوده است.
در این اقرارنامه‌های جعلی که توسط نهادهای امنیتی پر شده، از مجذوبان نور به عنوان یک گروه معاند نظام و محرک حادثه گلستان هفتم یاد شده است.
اینک چهارتن از مدیران مجذوبان نور و شمار زیادی از خبرنگاران آن در زندان بزرگ تهران محبوس هستند و چنان که از قرائن پیداست دادگاه انقلاب در پی صدور احکام سنگین قضایی برای آنان است.
حادثه گلستان هفتم که با یورش بی‌سابقه نهادی نظامی و امنیتی به درویشان گنابادی همراه بود به اعمال شدیدترین محدودیت‌ها بر پیروان و بزرگان این طریقت عرفانی منجر شده و حصر آقای دکتر نورعلی تابنده پیر و مرشد درویشان و همچنین تعطیلی تمامی مجالس عبادی و فقری درویشان گنابادی در سراسر ایران را در پی آورده است.