اطلاعیه حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش خطاب به برادران و خواهران ایمانی

۱,۱۶۷

برگرفته از صفحه فیسبوک جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش مأذون مکرم سلسله گنابادی (با کلیک بر روی این لینک می توانید به دو فیس بوک شخصی و  صفحات جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش دسترسی پیدا کنید. )

هو​
۱۲۱

با سلام

خدمت خواهران و برادران ایمانی فقرای نعمت اللهی گنابادی وفقهم الله تعالی

علیرغم استدعای این جانب مبنی بردعوت به آرامش خواهران و برادران ایمانی در فضای مجازی چندنفری با آتش افروزی عمدی خود موفق شدند تا دوباره صفحات اینستاگرام فقرا را تب آلود نمایند.این افراد متاسفانه مستمرا و بلاوقفه حتی پس از انتشار بیانیه صوتیء کتبی حضرت آقای مجذوبعلیشاه به برادران خود حنظل خوراندند و انتظار داشتند که آنها بگویند به به چه عسل شیرینی. در نتیجه پس از هفته ها سکوت وتحمل در قبال این حملات مداوم، عده ای از فقرا به تنگ آمده و به جوابگویی پرداختند.

البته بنده به خوداجازه نمیدهم که برای کسی تعیین تکلیف کنم که در فضای شخصی خود چه مطلبی را منتشر نماید یا ننماید ولی صرفا به عنوان یک توصیه از طرف یک برادرکوچکتر، تقاضا دارم که در همه حال و درهمه شرایط ادب و آداب فقری را رعایت نماییم و درهمه حال باطن قطب وقت حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحناله الفدا را بر رفتار و گفتار و نوشتار خود ناظر بدانیم و رضایت ایشان را عمیقا طالب باشیم و از هر کلامی که به هرنحوی سبب شکستن حریم متعلقان نسبی و سببی حضرتشان شود خودداری اکید ورزیم.

بنده کمترین، فقیر الی الله حاج دکترسیدمصطفی آزمایش