متن پیام تجلیل و قدردانی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از دکتر سیدمصطفی آزمایش

۶۶۲

متن پیام تجلیل و قدردانی جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش به مناسبت برگزاری همایش  حضرت شاه نعمت الله ولی در دانشگاه سویل (اشبیلیه) اسپانیا در دوم و سوم آذر (۲۲ و ۲۳ نوامبر)

سخن را آغاز می کنیم با تقدیر از برگزارکندگان این سمپوزیوم، از دوستداران شاه نعمت اللهی ولی و دوستداران ابن عربی که پیشگامان برگزاری این همایش هستند و از اساتید اسپانیایی و اساتید سایر ملل و دیگر دوستانی که همکاری کرده اند و به خصوص از آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش که خدمات عرفانی و فرهنگی ایشان و شخصیت شان در واقع بر شرق شناسان و دوستداران شاه نعمت الله ولی روشن است.