انکار ناجوانمردانه واقعیتی به نام حصر

۵۲۸

بررسی ابعاد حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و ‌موضع صریح نمایندگان خمسه در انکار حصر در بیانیه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ با حضور آقای سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه در رأس آن و نام بردن از رضا و رحمت اله تابنده به عنوان کسانیکه همسو و همراه با گروه خمسه در انکار حصر خانگی حضرت آقا فعالیت می کردند.

افشاگری پیرامون توطئه حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه با حفظ سنگر مقاومت به فرموده مولای مکرم تداوم دارد و پیروان،عاشقان و ارادتمندان دکتر نورعلی تابنده لحظه ای از انجام این مهم فروگذار نخواهند کرد.