بخشی از متن پیام تجلیل و قدردانی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از دکتر سیدمصطفی آزمایش

۴۶۵

بخشی از متن پیام تجلیل و قدردانی جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش به مناسبت برگزاری همایش حضرت شاه نعمت الله ولی در دانشگاه ایالتی سن خوزه آمریکا در ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۳۸۱

از اینکه در این مجلس علمی و عرفانی عده ای فضلا از یکی از بزرگان اسلام و ادب و عرفان تاریخ ایران تجلیل می کنند خیلی خرسند شدم و از این حیث به نوبۀ خودم از زحمات همه به خصوص مبتکر و بانی اولیه این مجلس یعنی آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش قدردانی و تجلیل می کنم.

ما در هر کجا که از بزرگانمان تجلیل کرده و بدین مناسبت مجالسی برگزار کنند باید به عنوان ذی نظر شرکت کنیم.

لذا اینجانب نیز که از نیت خیر سمپوزیوم حضرت شاه نعمت الله ولی خبردار شدم، آن را تأیید کردم و درخواست مقاله را به دیده قبول نگریستم و برگ سبزی را از درخت حیات ولایی تقدیم می کنم.