احکام چهل درویش گنابادی در دادگاه انقلاب صادر شد

۳,۴۳۱
#دادگاه_انقلاب تهران احکام چهل درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم را صادر کرد.
به گزارش گلستان هفتم، این چهل درویش با رای شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضیان صلواتی و احمدزاده به تحمل زندان تعزیری از ۲ تا ۷ سال و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم شده‌اند.
تمامی این درویشان در مدت بازداشت از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی محروم بوده و دادگاه آنان بدون حضور وکیل برگزار شده است.