هشدار جدی به حارسان حصر دکترنورعلی تابنده و نگرانی عمیق نسبت به سلامت جسمی ایشان درصورت تداوم بازداشت خانگی

۷۹۷

ادامه شرایط حصر خانگی دکترنورعلی تابنده می تواند سلامتی ایشان را بطور جدی در معرض خطر قرار دهد.

به گزارش «پشت پرده» ، دکترنورعلی تابنده از نارسایی کلیوی رنج می برند ، به همین دلیل ایشان باید مرتبا تحت مراقبت های روزانه و مستمر و ویژه پزشکان متخصص قرار گیرند.

پیش از واقعه گلستان هفتم ، مراقبتهای ویژه پزشکی از ایشان بطور مستمر و روزانه صورت می گرفت.

این در حالی است که در پی رخدادهای گلستان هفتم ، با جلوگیری از ارتباط آزادانه ایشان با افراد مختلف از جمله پزشکان متخصص ایشان و ممانعت از رفت و آمد مراجعه کنندگان که بمنظور مراقبتهای ویژه پزشکی به دولتسرای محل سکونت ایشان در آمد و شد بودند ، امکان مراقبتهای ویژه پزشکی نظیر وصل شدن سوند برای ایشان بطور روزانه متوقف گردید.

بعلت سابقه فشارخون بالا و مشکل پروستات ادامه این شرایط برای دکترنورعلی تابنده می تواند، باعث از کار افتادن کلیه ها – خدای ناکرده مرگ تدریجی – گردد؛ فلذا نگرانی های جدّی نسبت به سلامت جسمی ایشان وجود دارد.

مجموع این عوامل اختلالات گوارشی نظیر ضعف شدید و بی میلی نسبت به صرف غذا را برای ایشان فراهم آورده خاصه آنکه پس از حصر با اخراج افرادی که مسئول طبخ غذا برای ایشان بودند از دولتسرای محل سکونتشان ، میزان خورد و خوراک روزانه ایشان بشکل چشم گیری کاهش داشته است.

مشکل پروستات و نگرانی نسبت به عفونت کلیه ها و ریه می تواند صدمات جسمی غیرقابل جبرانی را برای ایشان فراهم آورد.

از سوی دیگر ، دکترنورعلی تابنده بعلت شرایط بازداشت خانگی هر بار که بطور اورژانسی به بیمارستان منتقل می گردند بلافاصله ترخیص شده و بدون طی مراحل درمانی و بستری شدن به منزل بازگردانده میشوند.

به گفته صاحبنظران و متخصصان ، تداوم شرایط حصر خانگی ایشان با توجه به نظر پزشکان متخصص می تواند منجر به «قتل تدریجی» ایشان گردد.

در این زمینه هشدارهای جدی به عاملین بازداشت خانگی دکترنورعلی تابنده داده میشود که مسئولیت سلامت جسمی ایشان را عامدا و شخصا برعهده دارند.

در این زمینه لازم است هشدارهای لازم به حارسان حصر که در آمد و شد به دولتسرا و مذاکره با مقامات مسئول هستند داده شود، تا در اسرع وقت نسبت به موضوع بازداشت غیرقانونی خانگی ایشان اقدامات لازم بعمل آید.