تمام تیم های به اصطلاح ضربت،فیلمبردار و عکاس مخصوص دارند

۱,۴۵۷

یکی از دراویش گنابادی با انتشار مطلبی بر روی فیس بوک خواهان انتشار عکسها و ویدئوهای وقایع گلستان هفتم در شب ۳۰ بهمن ماه شده است. 

وی با اشاره به دوربینهای نصب شده در مناطق مختلف گلستان هفتم خواستار بازنشر وقایع آن شب بمنظور تنویر افکار عمومی شده است؛ در بخشی از این مطلب آمده است : 

عکس های ضمیمه شده گمان می کنم بقدر کافی گویا باشد و پیشتر هم مشابه اینها را منتشر کرده بودم.
نکته بسیار حائز اهمیت که بارها بدان اشاره شده و توجه نکرده اند! چون به نفعشان نیست! و بر آن شدم برای ذهن هایی که شاید فراموش کرده باشند دوباره نشر دهم.

 


همان دوربین هایی که؛ سرکوب #درویشان_گنابادی در #گلستان_هفتم را ضبط کردند و بیرون دادند، می توانند تمام فیلم های آن شب ۳۰بهمن را در اختیار #دادگاه و #نشریات بگذارند که #مردم هم آگاه شوند!
لباس مأموران دارای دوربین می باشد که اگر فیلم های ضرب و شتم درویشان روی پشت بام آن خانه را دیده باشید که با قمه و چاقو در حال زدن ایشان هستند، متوجه خواهید شد که فیلم با دوربینی که روی لباس مأمور نصب است گرفته شده و بیشتر خانه های آن محل دارای دوربین هستند و عکس هایش را داریم و می توانیم مجددا منتشر کنیم!

تمام تیم های به اصطلاح ضربت، #فیلمبردار و #عکاس مخصوص دارند و در این مواقع حضور خواهند داشت.
اگر به فیلم ها و عکس ها نگاه کنیم مشخص خواهد شد که از چه زوایایی گرفته شده و افرادی از خبرگزاری فارس به گفته خودشان در محل حضور داشتند و به قولی گزارش تهیه کردند!
ضمن اینکه گرداننده سایت لجن پراکن فرقه نیوز برای پوشش این جنایت از #مشهد به #تهران آمده بود و در کانال کذایی فرقه این موضوع درج شده.

که خود نشان دهند این است که از پیش برنامه ریزی شده بود این طرح شوم.
یا فیلم دوربین های مکانی مانند آن آموزشگاه زبان! که مستقیم به سمت گلستان هفتم و دولتسرا تنظیم شده بود! دوربین های خانه های اطراف نیز کم نیستند و عکس هایش موجود است و… بسیاری موارد دیگر.