آیت‌الله ⁧ طالقانی : «صلاح نمی‌دانم روحانیت مقام و مسئولیت دولتی در دست بگیرد»

۱,۵۰۳

آیت‌الله ⁧ طالقانی ⁩: مسجد بهترین سنگر روحانیت است. صلاح نمی‌دانم روحانیت مقام و مسئولیت دولتی در دست بگیرد. با نظم یافتن ارتش و شهربانی و پاسدارها، روحانیون از کمیته‌ها کناره گیری کنند و به ارشاد مردم بپردازند.

روزنامه کیهان ۱۲ خرداد ۵۸