محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران ؛ قطعنامه مصوب پارلمان اروپا

۹۱۳

قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در اجلاس استراسبورگ ؛ و سخنرانیهای نمایندگان در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌یی ضمن یادآوری مواضع این پارلمان در قبال نقض حقوق‌بشر در ایران و تمدید تحریم‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا علیه رژیم آخوندی در ۱۲آوریل ۲۰۱۸و با ذکر نمونه‌هایی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی توسط رژیم، اعلام کرد:

(رژیم) ایران هم‌چنان به زندانی‌کردن فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق‌بشر، فعالان محیط‌زیست و فعالان سیاسی ادامه می‌دهد و اخیراً این دستگیریها را افزایش داده است؛ مدافعان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به‌خاطر اقدامات صلح‌آمیز خود فعالانه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند؛

شهروندان دو تابعیتی بازداشت‌شده در ایران همیشه به وکیل و محاکمه منصفانه دسترسی نداشته‌اند؛

چندین زندانی سیاسی به (اتهامات) امنیت ملی از عدم دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی طی بازداشت رنج برده‌اند که با پیامدهای جدی همراه بوده است.

محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران – فراخوانها و مواضع پارلمان اروپا

قطعنامه پارلمان اروپا، فراخوانها و مواضع این پارلمان از جمله موارد زیر را مورد تأکید قرار داده است:

  • محکومیت تداوم بازداشت شهروندان دو تابعیتی توسط حکومت آخوندی و فراخوان به آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها
  • فراخوان به رژیم برای رعایت حقوق متهمان
  • محکومیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه طی بازجویی‌ها
  • فراخوان به آزادی تمامی مدافعان حقوق‌بشر محبوس در ایران و توقف هر گونه اعمال ارعاب علیه آنها
  • فراخوان به رژیم برای تضمین سفر و بازدید گزارشگر ویژه آتی ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران

محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط نمایندگان پارلمان اروپا

پیش از تصویب این قطعنامه در اجلاس رسمی پارلمان اروپا در استراسبورگ، شماری از نمایندگان ضمن محکوم کردن نقض وخامت‌بار حقوق‌بشر و جنایات دیکتاتوری آخوندی حمایت خود را از قیام و اعتراضات مردم ایران علیه رژیم ابراز کردند.

آنها هم‌چنین اتحادیه اروپا را به اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم در زمینه حقوق‌بشر و وادار کردن آن به توقف جنایت‌هایش علیه مردم ایران فراخواندند و خواستار بازدید گزارشگر ویژه ملل‌متحد از ایران شدند.