نظر شرعی و فقهی ۴ فقیه و عالمِ شیعی در مورد مکتوبات منسوب به دکترتابنده و بازداشت خانگی ایشان

۱,۵۶۹

پس از آنکه شش تن از حقوقدانان و وکلای مدافع حقوق بشر برجسته ، در نظراتی جداگانه نظرات حقوقی و تخصصی خود را در مورد اعتبار مکتوبات منسوب به دکترنورعلی تابنده ، اعتبار نمایندگان معرفی شده و بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده بیان داشتند.

اینبار چهار تن از علمای برجسته و مبرز و فقیه شیعه ، نظرات شرعی و فقهی خود را در مورد مکتوبات منسوب به دکتر نورعلی تابنده ، بازداشت خانگی ایشان و  جایگاه نمایندگان معرفی شده ابراز داشتند.

به گزارش پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی) مشروح این گفتگوها با شبکه جهانی دُرّ تی وی را به سمع و نظر مخاطبان می رسانیم :

سرکوب دراویش، مکتوبات منتسب به دکتر تابنده و جایگاه نمایندگان معرفی شده در گفتگوی دُرّ تی وی با دادستان کل انقلاب

آیت الله سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان کل انقلاب در دوران آیت الله خمینی: آقای تابنده زنده است و تا زمانی که ایشان این افراد را تایید نکند جایگاهشان به عنوان نماینده هیچ حجیتی ندارد. همچنین مکتوبات و دستنوشته هایی که در این مدت به آقای تابنده منتسب می کنند فاقد هر گونه ارزش و اعتبار حقوقی است و تا زمانی که شخص در آزادی و اختیار کامل مطلبی را صادر نکند، آن مطلب فرق نمی کند «نوشته» باشد یا «صدای ضبط شده»، هیچ گونه حجیتی ندارد.

مصاحبه آیت الله معصومی تهرانی در ارتباط با اعتبار و ارزش مکتوبات منتسب به دکتر تابنده

آیت‌الله عبدالحمید معصومی تهرانی: «حکومت از شخصیت اجتماعی آقای #دکتر_نورعلی_تابنده در هراس است و می‌خواهد در موضوع #جانشینی ایشان اعمال نفوذ کند. تا هنگامی که آقای دکتر تابنده در #حصر است، مکتوبات و اعلامیه‌های منتسب به وی و همچنین جایگاه افرادی که به‌عنوان نماینده آقای تابنده معرفی شده‌اند، فاقد هر گونه اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی است».

آیت الله ایازی : اعلامیه ها و مکتوبات منتسب به دکتر نورعلی تابنده فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است

آیت الله سیدمحمدعلی ایازی در اظهاراتی گفت؛ تا زمانی که آقای دکتر نورعلی تابنده در حصر خانگی هستند، اعلامیه ها و مکتوبات منتسب به ایشان و همچنین جایگاه نمایندگانی که برای ایشان معرفی شده اند فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است.

فاضل میبدی: «حصر» آقای تابنده غیرقانونی و مصداق «مجازات قبل از محاکمه» است

آیت الله فاضل میبدی ضمن تایید نظر کارشناسی و حقوقی سرکار خانم شیرین عبادی که گفته بود « تا زمانی که آقای دکتر تابنده در یک منظر عمومی بدون هیچ فشار و تهدیدی و در حضور دراویش و مردم، سمت و جایگاه کسانی که خود را به عنوان نماینده ایشان معرفی می کنند را تایید نکند، جایگاه این افراد فاقد هر گونه ارزش و اعتبار حقوقی است »، اظهار داشت که حصر آقای تابنده خلاف قانون است.

در همین رابطه : 

نظر تخصصی و حقوقی ۶ حقوقدان ، وکیل و فعال حقوق بشر برجسته در مورد مکتوبات منسوب به دکترتابنده