فاضل میبدی: «حصر» آقای تابنده غیرقانونی و مصداق «مجازات قبل از محاکمه» است

۱,۳۵۹

آیت الله فاضل میبدی ضمن تایید نظر کارشناسی و حقوقی سرکار خانم شیرین عبادی که گفته بود « تا زمانی که آقای دکتر تابنده در یک منظر عمومی بدون هیچ فشار و تهدیدی و در حضور دراویش و مردم، سمت و جایگاه کسانی که خود را به عنوان نماینده ایشان معرفی می کنند را تایید نکند، جایگاه این افراد فاقد هر گونه ارزش و اعتبار حقوقی است »، اظهار داشت که حصر آقای تابنده خلاف قانون است.

محمد تقی فاضل میبدی «از اساتید مسلم حوزه علمیه قم و از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم»، در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با اشاره به بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گفت؛ حصر یک نوع مجازات است و معمولا اگر کسی قرار است برای جرمی که مرتکب شده محصور شود، باید در یک دادگاه محاکمه شده و اگر کیفر آن جرمی که انجام داده حصر است، حکم حصر برای او صادر گردد و الی اگر بدون اینکه کسی محاکمه و جرم آن ثابت شده باشد، محصور گردد این یک نوع « مجازات قبل از محاکمه » است و کاملا خلاف قانون می باشد.

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بخشی از این مصاحبه با اشاره به مطالبی که در برخی رسانه ها علیه دراویش و بخصوص قطب این سلسله آقای دکتر نورعلی تابنده منتشر می شود گفت؛ اصولا هر گونه سخنی که بر علیه شخصی که در حصر است گفته شود خلاف قانون اساسی و قاعده حقوقی و شرعی است مگر اینکه تریبون را در اختیار شخصی که محصور است و برعلیه او مطالبی گفته شده قرار دهند تا او نیز فرصت دفاع از خود را داشته باشد، به همین دلیل اگر هر رسانه ای مطلبی بر علیه آقای دکتر تابنده منتشر کرده باید از آقای تابنده سوال شود که آیا مطالب منتشر شده را تایید می کنند یا خیر و فرصت دفاع در اختیار ایشان قرار گیرد، و آقای دکتر تابنده محور یک جریان مذهبی است و از شان و منزلت والایی برخوردار است و حکومت باید پیگیر شود که چه کسانی این گونه کارها را بر علیه ایشان انجام می دهند.

این استاد حوزه علمیه قم ضمن تایید نظر کارشناسی و حقوقی سرکار خانم شیرین عبادی که گفته بود « تا زمانی که آقای دکتر تابنده در یک منظر عمومی بدون هیچ فشار و تهدیدی و در حضور دراویش و مردم، سمت و جایگاه کسانی که خود را به عنوان نماینده ایشان معرفی می کنند را تایید نکند، جایگاه این افراد فاقد هر گونه ارزش و اعتبار حقوقی است »، اظهار داشت هر کسی بخواهد خود را به عنوان سخنگوی کسی معرفی کند بخصوص اگر آن شخص شخصیت سرشناس و شناخته شده ای باشد، باید مشخض گردد که ایا واقعا این افراد از طرف ایشان تایید شده اند یا خیر، و مردم تنها زمانی باید چیزی را قبول کنند که پشت آن «مهر تایید معتبر» وجود داشته باشد.