دراویش گنابادی یکی پس از دیگری از حضور در جلسه بیدادگاه قضایی امتناع می ورزند

۱,۰۶۰

یکی دیگر از دراویش گنابادی زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب امتناع ورزید.

محمد شریفی مقدم  از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد.

به گزارش مجدوبان نور ، این درویش گنابادی و از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت و به شدت با ضربات باتوم مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته ، موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کرده‌ است.

این درویش همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌ است.