تلگرام منتسب به زینب طاهری : همه باهم برای محمد ثلاث

۸۸۶

خبر اومد زمستون داره میره
سکوت از شهر تیره پر میگیره
نگاه کن پای آزادیه این خاک
داره قشنگترین ٔگل‌ها میمیره 😔

خبر اومد که مردم تو خیابون
تموم عاشقا جمعا تو میدون
خبر اومد #درویش، غلتیده در خون
که نذاره جون بده آزادی آسون

‏خبر اومد که سینش سرخه خرداد
تموم شهر پر از آتیشو فریاد
خبر اومد که خون شد قلب سهراب
ترانه رو سوزونده دست بیداد

ببار ای آسمون بر این شب تار
که عاشقا رو میبندن به رگبار
جواب حَقِه ما سربو گلولَس
ولی جنگل نمیمیره تبردار

@zeynab_taheri