کسری نوری از ادامه تحصن درویشان زندانی در اعتراض به بازداشت دکتر تابنده خبر می‌دهد

۸۸۰

فایل صوتی کسری نوری از تیپ ۳ زندان تهران بزرگ که از ادامه تحصن درویشان زندانی در اعتراض به حصر  دکتر نورعلی تابنده ، خشونت علیه زنان زندانی و حکم اعدام  محمد ثلاث خبر می‌دهد.