درویش دلاور محمد ثلاث حلاج وار به بهشت برین پرکشید

۹۲۲

خونخواران نشسته در قوه قضائیه شب گذشته درویش بی گناه محمد یاور ثلاث را حلاج وار به شهادت رساندند.

لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون!

محمد ثلاث به بهشت برین پرکشید و ننگ و سیه رویی برای جانیان و قاتلان و آدمکشان و طراحان این شهادت سرخ یک جوانمرد بیگناه به صورت لکه ننگی تاابد بردامن این کارگزاران سیه روز نکبت زده بجاخواهد ماند!

عبدی: وکیل محمد ثلاث مدعی نقش نداشتن او در جنایت اتوبوسی است. دستگاه قضایی این امکان را فراهم کند تا وکیلی جدید پرونده را مطالعه کند. اجازه ندهید چنین پرونده‌ای با ابهام مختومه شود.