مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال با دکتر سید مصطفی آزمایش، علیرضا روشن و وحید بهشتی

۱,۳۱۴

مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال با دکتر سید مصطفی آزمایش، علیرضا روشن و وحید بهشتی در ارتباط با اجرای حکم ستمگرانه اعدام درویش بی گناه شهید محمد یاور ثلاث