هفت روز از شهادت درویش شیرمحمدیاور ثلاث ، شهید راه حق و حلاج زمان گذشت

۷۵۷

درویش شیرمحمدیاور ثلاث ، شهید راه حق و حلاج زمان شد.

یاد و خاطره ایثار و جوانمردی او تا ابد در دلها ماندگار می ماند.