مصاحبه وحید بهشتی با بی بی سی در ارتباط با بازداشت مصطفی دانشجو و صدور احکام ناعادلانه برای درویشان

۱,۲۳۶

مصاحبه وحید بهشتی با بی بی سی در ارتباط با بازداشت مصطفی دانشجو و صدور احکام ناعادلانه برای هشت درویش گنابادی: قوه قضائیه ابتدا بازداشت می کند و پس از آن اقدام به پرونده سازی می نماید