تماس تلفنی مصطفی دانشجو از بند ۲۰۹ انفرادی اوین

۸۲۹

مصطفی دانشجو از مدیران مجذوبان نور که در ساعات بامدادی ۱۶ تیرماه بازداشت شده بود به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش مجذوبان نور ، این وکیل دادگستری در تماس تلفنی که شامگاه روز گذشته با خانواده‌اش داشته از محل نگهداری و عناوین اتهامی خود خبر داده است.

دستور بازداشت آقای دانشجو پیرو پرونده‌ای که در سال ۱۳۹۶ برای وی تشکیل شده، از سوی شعبه سوم دادسرای امنیت تهران صادر شده است.

این وکیل دادگستری در تماس تلفنی عنوان کرده عناوین اتهامی او مرتبط با درویشانی است که در حادثه گلستان هفتم بازداشت شده‌اند.