تکمله ای بر فراخوان کمپین «نوای فراق مجذوب»

۸۵۵

پیشتر لازم است، از همه عزیزانی که با کمپین «نوای فراق مجذوب» همراهی کرده و بیان دلتنگی و درد فراق نموده اند تشکر کنیم.

از آنجایی که حامیان «کمپین نوای فراق مجذوب» اقدام به ارسال ویدئو- کلیپ برای آدرس ایمیل اینفوصوفی:

[email protected]

کرده اند ، پیشاپیش از تمامی این عزیزان نهایت تشکر و سپاس را داریم.

از جملگی عاشقان و دوستداران حضرت آقای مجذوبعلیشاه استدعا میشود که چنانچه مقدور است برای ما فایل صوتی ارسال کنند و پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی) اقدام به انتشار نماهنگ ها خواهد نمود و چنانچه علاقه مندان مایلند کلیپ را خودشان تهیه کنند تقاضا می کنیم فقط و فقط از تمثال حضرت مجذوبعلیشاه استفاده شود و ویدئوها را بدون لوگو ارسال نمایید.

در نماهنگ های این کمپین تمرکز بر شکست حصر خانگی حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه است و لذا پیشاپیش از عزیزانی که کلیپ هایی ارسال کرده اند که در آن تمثال حضرت مجذوبعلیشاه در کنار علاقه مندان و پیروانشان است معذوریم.

مدیران پایگاه خبری درویشان در جهان – اینفوصوفی