کمپین «نوای فراق مجذوب»

۱,۲۰۹

بهوشم آورد اشعار سعدی
ولی مستم کند اشعار حافظ

در ۱۶۰ روز از بازداشت خانگی قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی، جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ، جمعی از پیروان و مریدان حضرتش درصدد برآمدند تا درد فراق را فریاد کنند.

در روزهای اخیر ، جمع کثیری از درویشان گنابادی به طرق مختلف ابراز داشتند که درد فراق را تاب تحمل نداشته و دلتنگی زایدالوصفی از عدم زیارت حضرتشان بر ایشان عارض گشته.

پیروان حضرت مجذوبعلیشاه برای آنکه بشیوه ای بتوانند دلتنگی خود را ابراز داشته تا گشایشی حاصل گردد و مریدان ایشان بتوانند از فرمایشات و آموزه های گهربار ایشان بهره مند گردند، خواستار شنیدن صدا یا تصویری از ایشان هستند تا مرهمی بر درد فراقشان نهد.

بدین ترتیب جمعی از پیروان این طریقت در صدد برآمدند تا با راه اندازی کمپینی به فراخور حال دلتنگی ، اشعاری را در وصف این جان سوختگی برای ایشان بخوانند.

تکمله ای بر فراخوان کمپین «نوای فراق مجذوب»

علاقه مندانی که مایلند ، با قوالی یا شعرخوانی یا دکلمه ، دلتنگی شان را شرح دهند ، میتوانند فایل صوتی خود را برای آدرس ایمیل [email protected] ارسال داشته تا دست اندرکاران پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی) ، در اسرع وقت با انتشار نماهنگ «نوای فراق مجذوب» ، حال فراق خود را فریاد بزنند.