ظفرعلی مقیمی: اعتصاب غذایم را در دولتسرای دکتر نورعلی تابنده خواهم شکست

۱,۴۴۹

ظفرعلی مقیمی که شب گذشته مقارن ساعت ۸ شب با دخالت مسئولان قضایی از بیمارستان به زندان بازگردانده شده با انتشار پیامی توسط همسرش مرجان مهاجر گفته است:

«اعتصاب غذای تر خود را فقط در دولتسرای حضرت آقای [دکتر نورعلی تابنده] مجذوبعلیشاه خواهم شکست. تشنه دیدار مولا و مقتدای خود هستم».

به گفته‌ی خانم مهاجر، رستمی دادیار ناظر بر زندان، قصور در انجام درمان ظفرعلی مقیمی را نتیجه مستقیم نافرمانی رئیس زندان تهران بزرگ دانسته است.

آقای مقیمی در نتیجه‌ی عوارض بیش از ۱۱۵ روز اعتصاب غذا به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود اما به دلیل اجبار مسئولان قضایی به استفاده‌ی غیرقانونی از دستبند، اقدام به اعتصاب غذای خشک کرد. مسئولان زندان به جای گشودن دستبند، مانع از ادامه‌ی بستری آقای مقیمی شده و او را به زندان بازگرداندند.

پیام ظفرعلی مقیمی را از زبان همسرش مرجان مهاجر بشنوید: