پیام رسمی تسلیت وزارت خارجه آمریکا به عبدالفتاح سلطانی و خانواده وی

۱,۱۴۷