نامه سرگشاده گروهی از فقرای سلسله نعمت اللهی خطاب به نماینده های منتخب

۹۳۰

هو

۱۲۱

آقایان نماینده های خمسه

در طول این شش ماه گذشته نامه هایی با امضای شما آقایان در فضای مجازی منتشر شده که برای بسیاری از دراویش سوال بر انگیز بوده است.

از شما میپرسیم که به راستی شما نماینده چه کسی هستید؟ برای چه کاری برگزیده شده اید ؟

در ابتدا استنباط ما این بود که شما پنج نفر برای حل و فصل مسایل و مشکلاتی که برای دراویش پیش آمده تعیین شده اید، ولی اکنون به نظر می آید که بیشتر به نفع کسانی که دراویش و کل سلسله را در مضیقه قرار داده اند موضع گرفته اید و همهء همّ و غم خود را در این مسیر به کار بسته اید!

آقایان نماینده

اقدامات شما چه بسا موجب سرافکندگی و خجالت برای دراویش بوده است!

زمانی که باید سعی می کردید بیگناهی درویش پاکباز محمد یاور ثلاث را به اثبات برسانید، پیشاپیش بر اتهام اثبات نشده قتل ماموران ناجا توسط او صحه گذاشتید و در نهایت در صدور حکم غیرعادلانه سه بار قصاص نفس برعلیه او نقش مهمی ایفا کردید! هم اکنون نیز به جای اینکه برای آزادی دراویش زندانی تلاش کنید و آنها را از چنگال بازجوها و شکنجه گران بی رحمی که شش ماه است این عزیزان را در بدترین شرایط قرار داده اند بیرون آورید و با تلاشهای خود خانواده های این قهرمانان را تسلی بخشید، به سیاسی کاریهای نامربوط و دخالتهای بی جا و بی مورد در حوزه مسئولیتهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی روی آورده، و در عین حال حتی یک ساعت نیز دغدغهء دفاع از حقوق هم مکتبیهای خود را مدّ نظر قرار نداده اید ! مگر تغییر کیش و مکتب داده و از مشرب و مسلک دیگری پیروی میکنید؟

آقایان نماینده

با کمال تاسف باید این واقعیت را بپذیریم که هم اکنون ما در دو سوی خط مرزی قرار گرفته ایم که خون برادرانمان محمد ثلاث و محمدراجی و وحید بنانی در میانش جاری است!

در یک طرف کسانی قرار گرفته اند که هم و غم شان رفع محدودیت از قطب جلیل القدر سلسله، رهایی زندانیان درویش بی گناه از چنگ جلادان دیو سیرت، بازگشایی همه مجالس فقری ، بازگشایی مددکاری رضا، بازگشایی انتشارات حقیقت ، پس گرفتن موقوفات و آزادی رفت و آمد به مزار سلطانی است . ولی آن سوی خط آنچه شما کرده اید، دفاع از کسانی است که با بیوجدانی مثال زدنی این بلاها را بر سر دراویش بی گناه آورده اند! مواضعی که توسط شما اتخاذ شده هرگز از ذهن و ضمیر دراویش و عموم هموطنان ما پاک و زدوده نمیشود و در تاریخ معاصر درویشی ثبت شده و موجب حیرت و شگفت زدگی نسلهای آینده را فراهم می آورد.

آقایان نماینده

خط فاصل میان شما و ما، زخم های التیام ناپذیر جان و روان خانواده های داغداری است که ماه هاست لحظه ای آرامش خاطر نداشته اند و خونهای پاکی است که از پیکر مطهر عزیزانمان بر زمین ریخته است.