پس از هفت ماه، محمداسماعیل صلاحی موفق شد که در تماسی تلفنی با دکتر نورعلی تابنده صحبت کنند

۹۱۵

آقای محمداسماعیل صلاحی یکی از دراویش گنابادی در صفحه اینستاگرام خود (mohammadesmaeelsalahi) از گفتگوی تلفنی با حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه خبر داد. وی در خصوص این تماس تلفنی می نویسد :

هو

١٢١

در پی گفتگوی تلفنی کوتاهی که ساعتی قبل با نیت احوالپرسی و تجدید عرض ارادت حضور باهرالنور حضرت مولانا المعظم اقای حاج دکتر نورعلی تابنده روحی فداه داشتم ، معظم له فرمودند :

” الحمدلله بدنیستم یعنی کسالت جدیدی ندارم حالم هم خوبست ،خداراشکر”

ایشان در ادامه می نویسد : « از برادرمکرم اقای حاج محمداقا تابنده که واسطه برقراری تماس بودند کمال تشکر را دارم.»

اول شهریورماه ١٣٩٧ – محمداسمعیل صلاحی