آقای رکنی انگشترساز نیز قدم رنجه فرمودند و به توصیه آقای کاشانی پا به میدان نبرد در فضای مجازی گذاشتند

۸۵۳

آقای رکنی انگشترساز نیز قدم رنجه فرمودند و دفتر و برنامه ریزی استراتژیک را رها کرده و به توصیه آقای کاشانی پا به میدان نبرد در فضای مجازی گذاشتند و جواب سوال ما را دادند که آیا انتشار نامه ای که به دور از شان زمان خود بر علیه حضرت مجذوب علیشاه به دستور رضا تابنده و با همکاری بچه هیاتی ها انتشار داده شد, حماقت بود یا خیانت؟ که ایشان با حمایت تمام قد از انتشار این نامه و از هوتن مداوی, شرر کونور و امیر حسین قشقائیان و امثالهم به عنوان پاکان نام بردن نشان داد که انتشار این نامه خیانتی برنامه ریزی شده بود بر علیه قطب زمان از طرف آنان که به خیال پوچ خود جانشینی ان حضرت را مهندسی میکنند و سودای قطبیت در سر دارند.

ولی پیام بنده به فقرا این است که:

اگر چه خصم حضرت او گستاخ میرود حالی
تو شاد باش که گستاخیش عنان گیرد
از آنچه در حق این خاندان به خیانت کرد
جزاش در زن و فرزند و خانمان گیرد

ولی ورود آقای رکنی انگشترساز به میدان نبرد و همراه شدن با پیاده نظام خود نشان میدهد که اوضاع مولا فروشان و خیانتکاران, و آنها که سودای قطب شدن در سر میپرورند و همینطور مراکز اطلاعاتی باید خیلی پس باشد که با تمام قوا از پیاده سوار تا فرمانده به میدان نبرد با دراویش خوانده شدند.

با عرض خیر مقدم به آقای رکنی انگشترساز ما راضی به زحمت شما نبودیم ولی حال که به میدان آمدید, لطفا پیام بنده را به دفترتان برسانید که:

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش
که در این خیل حصاری به سواری گیرند

محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد)

@amjadsoltannejad

🌷@gonabadisufinews

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.