سخنی چند با آقای جذبی؛ بقلم حمید قره گوزلو

۲,۷۸۹

جناب جذبی نمی دانم آیا بخاطر دارید که حدود ۱۲ سال پیش با برنامه ریزی از پیش طراحی شده عده ای منافق و دشمن سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی شما به آمریکا آمدید، با هم دیداری داشتیم یا نه ؟

در این دیدار از همان اول شما با رفتاری خشن و نادرویشانه با بنده و همسرم برخورد کردید.

بنده با خیال خوش که بالاخره با شیخ سلسله و نماینده حضرت آقای مجذوبعلیشاه دیداری خصوصی خواهم داشت که شما را در جریان توطئه ها ، خیانت ها و کارشکنی های عده ای منافق در میان دراویش آمریکا و اروپا بخصوص در مورد مأموریت نماینده محترم مولا ، جناب آقای دکتر آزمایش بگذارم : «زهی خیال باطل »

آیا واکنش سخیف خود را در حضور جمع درویشان در مورد دعوت جناب آقای آزمایش برای پذیرایی از شما و همسرتان در اروپا را بیاد دارید؟ آیا مشایخ نباید الگو و اسوه برای سلوک و رفتار دراویش باشند؟

اگر بنده مرتکب چنان رفتاری که از شما سر زد بشوم جمیع فقرا مرا فردی بی فرهنگ ، گستاخ و نالایق مرام درویشی بحساب می آورند. ولی متأسفانه بخاطر خرافات نهادینه شده (باغرض و اعمال نفوذ رژیم حاکم و توسط عده ای خائن و منافق در درون سلسله) چنین اعمال شنیعی از طرف شیخ نه تنها مقبول بلکه به عنوان بینش باطنی شیخ و قصور طرف مقابل ارائه داده میشود.

جناب جذبی؛

آیا بخاطر دارید که تمام واقعیتهایی که به شما ارائه داده شد با استناد به مدارک موجود ، نادیده گرفتید و گفتید که اشتباه از من است و در پایان سفرتان لیستی از «دراویش خوب» و «دراویش بد» تهیه کردید که اسامی تمامی افرادیکه صادقانه در راه مأموریت عظیم محول به جناب آقای آزمایش در حد توان خود اقدامی می کردند در «لیست بد» شما قرار گرفتند و تمامی منافقین در لیست «دراویش خوب»؟

بودن در «لیست بد» شما مایه افتخار بنده است.

آیا بخاطر دارید که در صحبتهایتان خود را نه تنها هم تراز بلکه بالاتر از حضرت مولا می دانستید و بی اِبا آنرا به زبان می آوردید؟ پشت شما به چه پشتوانه ای گرم بوده که به جرأت چنین جسارتی را بخود می دادید؟

آیا هرگز به عاقبت اعمالتان و بهای گزافی که بر دیگران از درویش و غیردرویش تحمیل می کنید فکر کرده اید؟

آیا به خونهای ریخته شده ، شکنجه های مداوم بر خواهران و برادران ایمانی و وضعیت اسفباری که برای دراویش و اسلام پیش آمده فکر می کنید؟

آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر اعمال شما و امثال شما نبود و اگر همگی ، همچنان که مولای معظم بارها فرموده اند ، «بنیان مرصوص» در مقابل ظلم و فساد بودیم ، هم اکنون مرام درویشی واقعی که اسلام واقعی است حاکم بر ایران می بود و در نتیجه این همه ظلم و فساد سراسر جامعه و منطقه را نمی گرفت؟ سهم شما از اینهمه بیداد چقدر است؟

در خاتمه از صمیم قلب آرزوی سلامتی روح و روان برای شما آقایان خمسه و تمامی دوستان نادان دارم.

ملتمس دعا از همگی ارادتمندانِ صادقِ مولا

بقلم : حمید قره گوزلو

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.