پیام حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده ‘مجذوب‌علیشاه’ ۸ شهریور ۱۳۹۷ به فقرا

۱,۰۷۶

دقیقه ۵ و ثانیه ۱۱, پیام حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب‌علیشاه) ۸ شهریور ۱۳۹۷ به فقرا:

یادآوری اینکه شماها چرا جلوتر رفتید شماها بندگان اربابی هستید که کلاً بنده‌ی خدا هستید باید با خود پیغمبر باشید. برگرد. اینها زیاده‌روی کردند، افراط در کار کردند، تندتر رفتند.

بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد)

@amjadsoltannejad

@gonabadisufinews