چه کسانی می کوشند دکترنورعلی تابنده را در حصر نگه دارند؟ بقلم مهراد جم

۱,۰۳۶

بقلم مهراد جم :

آقایان به اصطلاح نماینده به چه جهت دستور حمله به درویشان را می دهند و از حمله کنندگان تشکر می کنند؟!
بر چه مبنایی درویشان را مجرم می خوانند و جای مدافع و مهاجم را تغییر می دهند و مشتی جانی را شهید جا می زنند؟!

یک مشت تروریست که منطقه را به آتش کشیده اند و ۴ دهه ست که  ایران را به نابودی کشانده اند می شوند مسئولین محترم و شهید و فلان و فلان!… درویشان گنابادی که در راه حقوق خویش و مردمان کوشش کرده و مورد ستم قرار گرفته اند می شوند؛ داعشی! خوارج! اغتشاشگر! منافق! دشمن! و و و …

اگر تاکنون هم رعایت برخی مسائل را کرده ایم! گمان نکنید که نمی دانیم و یا متوجه نیستیم که چه کرده اید و می کنید! قدم به قدم شما را رصد می کنیم.

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.