عدم انطباق متون منسوب به آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۱,۹۴۴

در این برنامه سعی داریم به تناقضات و ابهامات موجود در متن تایپ شده از دستخط حضرت آقا (منتشره روی کانال تلگرامی مزار بیدخت) ، متن قرائت شده توسط آقای کاشانی (فایل صوتی) و دستخط مبارک دکترنورعلی تابنده جهت روشنگری مخاطبان بپردازیم.