اعتصاب تلفن و ملاقات یک درویش زندانی در اعتراض به حصر دکتر نورعلی تابنده

۱,۳۷۲

علی کریمی درویش زندانی محبوس در تیپ یک زندان فشافویه با انتشار یک فایل صوتی دست به اعتصاب ملاقات و تلفن زد.

آقای کریمی که علت اعتصاب ملاقات و تلفن خود را اعتراض به حصر  دکتر نورعلی تابنده اعلام کرده است امروز از ملاقات با اعضای خانواده‌اش خودداری کرده است.

این درویش زندانی که از کارآفرینان صاحب‌نام بیمه کشور است پیشتر نیز با یک فایل صوتی خطاب به رئیس زندان تهران بزرگ پرده از فجایعی که در آن زندان رخ می‌دهد برداشته بود.

آقای کریمی از جمله درویشانی بود که پس از حمله‌ی روز هفتم شهریور نیروهای گارد زندان تهران بزرگ به درویشان متحصن در تیپ سه، از سایر درویشان جدا و به سالن یک تیپ یک فشافویه که بین زندانیان به سالن متادونی‌ها معروف است منتقل شد.

این درویش زندانی که به بیماری پروستات مبتلاست پس از حمله‌ی نیروهای گارد فشافویه به درویشان زندانی، یک‌ شبانه‌روز در سلول انفرادی بدون حق استفاده از سرویس بهداشتی محبوس شد که این اتفاق باعث تشدید بیماری پروستات او شد.

فایل صوتی را بشنویم :