برگزاری مجلس فقری مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۷ در لندن با حضور حاج دکتر سید مصطفی آزمایش دانشمند محترم و ماذون معظم

۸۰۱

مجلس فقری شب جمعه در لندن با حضور دانشمند محترم و مأذون معظم جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش سلمه الله برگزار شد و پس از اقامه نماز جماعت توسط ایشان، آیاتی از سوره مبارکه یونس تفسیر و تشریح گردید.

 

تفسیر و تشریح آیات ۵۹ تا ۶۷ سوره یونس توسط مأذون معظم جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش – مجلس فقری شب جمعه (۱۷ آبان ۱۳۹۷ ) در لندن