چهره های نام آشنای فرهنگ و رسانه در «آیین گشایش سرای نشر فرهنگ»

۷۱۰

برف نو سلام! برف نو سلام!

عصر پاییزی واپسین روزهای آبان ماه خیابان تاج سنندج حال و هوای دیگری داشت.

آیین گشایش سرای نشر فرهنگ بهانه ای شد، تا اهالی فرهنگ و ادب کردستان دور هم بنشینند و گپ و گفتگوی شان را با نسکافه ی داغ گرم تر کنند.

ماجد مردوخ روحانی از سرانه مطالعه در کشور گفت.

هم بیم داشت و هم امید. بیم مردوخ روحانی از پایین سرانه مطالعه در کشور بود و امیدش از فروش بالای کتب کردی.

او راه اندازی نشر فرهنگ در کردستان به همت خشایار متی پور را ستود و چنین کاری را بسیار پرمشقت خواند و آن را عشق متی پور به بوی کاغذ و کتاب دانست.

وی نشر فرهنگ را به آمدن برف نو در شوره زار تشبیه کرد و آن را فضیلت خواند و مبارک دانست.

خشایار متی پور هم از دغدغه هایش گفت و نشر فرهنگ را سرایی برای اهل اندیشه دانست.

او گفت: در این راه بسیار تلاش داشته تا فضایی مناسب برای دوستداران کتاب فراهم شود و با همه سختی ها توانسته سرای نشر فرهنگ را به لحاظ شکل و محتوا غنا بخشد.

تکیه به قفسه های کتاب هم، هادی ضیاالدینی، جمال احمدی آیین، سیمین چایچی، مسعود مرادسلیمی و دیگر چهره های نام آشنای فرهنگ و رسانه حضور داشتند.

بقلم :  اجلال قوامی