مجلس شب دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ با حضور ماذون مکرم و دانشمند فرزانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش در فرانسه

۱,۰۷۲

مجلس فقری شب دوشنبه ۰۴/آذر/۱۳۹۷ در فرانسه با حضور مأذون فرزانه و دانشمند فرهیخته جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش برگزار گردید.

در این مجلس که با اقامه نماز جماعت آغاز شد ، بخشی از سخنرانی جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی ( صبح یکشنبه ، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۶ ) بمناسبت سالگرد شهادت حضرت آقای نورعلیشاه ثانی (طاب‌ثراه) پخش و در ادامه آیاتی از سوره مبارکه لقمان توسط دکتر سیدمصطفی آزمایش مأذون مکرم قرائت و تشریح و تفسیر گردید.